Teman och
mål

Mål som kandidaterna i valgalleriet ställer sig bakom

Varje kandidat som är med i riksdagsvalsgalleriet har förbundit sig att verka för att öka valdeltagandet. Dessutom har kandidaterna förbundit sig till följande fyra teman med tillhörande mål.

Tema 1: Pengarna ska räcka till trots att priserna stiger

Tema 2: Vi har också rätt till välfärdstjänster

Tema 3: Sämja på arbetsplatserna

Tema 4: Alla har ett människovärde och ett gemensamt ansvar för jordklotet